itenova é unha empresa especializada e adicada exclusivamente á realización de Inspeccións Técnicas de Edificios, ITE en Vigo, ITE en Ourense e con delegacións noutras cidades.

Somos un equipo de arquitectos, aparexadores e enxeñeiros con máis de 35 anos de experiencia, ocupamonos de todos os aspectos da ITE do seu inmoble, para evitar que vostede teña que preocuparse de ningún trámite. Todo ó mellor precio.

Chame ó teléfono 986 44 29 39 (Vigo) o 988 23 20 93 (Ourense).Se o prefire rellene este formulario de contacto, e asesoraremoslle gratuitamente.

Cada día son máis os clientes que nos recomendan

Vantaxes que ofrece itenova

1.- Calidadde Certificada:

itenova é a única empresa de ITE certificada en calidade (ISO9001), Medio Ambente (ISO14001) e EMAS.Estas certificacions reafirman o noso compromiso coa prestación dun servicio riguroso e de calidade, a todos os nosos clientes

2.- Profesionalidade:

En itenova todos os nosos técnicos teñen cursos específicos e experiencia contrastada na realización de Inspeccions. A sua ITE en manos de profesionais e expertos.

3.- Independencia:

En itenova non dependemos de ningunha empresa constructora e nos nosos informes aseguramos unha total independencia có fin de garantizarlle os menores custos posibles.

4.- Comodidade e despreocupación:

itenova realiza por vostede todolos trámites necesarios para que pase a ITE:

- Visamos o Acta no Colexio Oficial e o tramitamos na Xerencia Municipal de Urbanismo.

- Entregamos o seu Informe de ITE totalmente xestionado e terminado no seu propio domicilio parala sua despreocupación e comodidade.

5.- Total garantía:

itenova realiza un seguimento posterior do seu expediente durante os próximos 10 anos, contestando a todolos posibles requerimentos municipais derivados da ITE parala sua máxima tranquilidade e seguridade, sin que iso implique ningún coste adicional para vostede.

Non pague nada hasta recibir persoalmente o informe no seu domicilio como mostra de garantía e confianza.

6.- Ó mellor precio:

itenova ofrece os mellores precios do mercado en relación a sua garantía, calidade e servizo:

- Precios Especiais para casas Unifamiliares

- Descontos por cantidade de ITEs

7.- Amplias facilidades de pago:

Pode pagar en hasta 6 meses sen intereses nin comisions.Atopamonos en Vigo:

R/ Colón, 17 - 5ºA
36201 - Vigo

986 44 29 39 /
615 32 50 50
ite@itenova.com

Atopamonos en Ourense:

C/ Lamas Carvajal, 28 - 1º
32005 - Ourense

988 23 20 93 /
673 55 41 33
iteourense@itenova.com
webmaster: ejgono(at)gmail.com