Ademáis da Inspección técnica de edificios, itenova ofrecelle gran cantidade de servizos relacionados coa arquitectura e enxeñería:

Proxectos de Rehabilitación.

Certificado de Idoneidad ou Finalización de Obras.

Xestión de Subvencions e Créditos.

Direccions Facultativas de andamios e obras.

Tramitación de Licencias de obras.

Estudios de Seguridade e Saúde.

Licencias de Apertura e Actividade.

Declaración de ruina, Informes, Dictámenes, Certificados…

Proxectos de Enxeñería.

Proyectos de Instalaciones:

  • Eléctricas
  • Calefacción e auga quente sanitaria.
  • Ascensores
  • Aire Acondicionado
  • Enerxía Solar, etc…

Atopamonos en Vigo:

R/ Colón, 17 - 5ºA
36201 - Vigo

986 44 29 39 /
615 32 50 50
ite@itenova.com

Atopamonos en Ourense:

C/ Lamas Carvajal, 28 - 1º
32005 - Ourense

988 23 20 93 /
673 55 41 33
iteourense@itenova.com
webmaster: ejgono(at)gmail.com